Waders Milieu BV trots op certificaat BRL SIKB 6000

Waders Milieu BV trots op certificaat BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen

Waders Milieu BV is sinds kort gecertificeerd volgens de BRL SIKB 6000: de milieukundige begeleiding van bodemsaneringen. Een logisch vervolg op de certificeringen voor partijkeuringen en bodemonderzoeken.

We houden van een vlotte werkwijze zodat de doorlooptijd van uw sanering zo kort mogelijk is. We beoordelen met u welke saneringsvariant het meest passend is bij de situatie. Aan de hand van de gemaakte keuze wordt het saneringsplan opgesteld of een BUS-melding verricht. Met de juiste bodeminformatie kunnen we snel schakelen en zorgen voor een vlotte doorstroming van de procedures.

Elke bodemsanering = maatwerk

Na de start van de sanering worden betrouwbare monsters genomen en met spoed geanalyseerd. De saneringsresultaten worden bij binnenkomst gelijk gedeeld met de opdrachtgever zodat u direct verder kunt. Alle resultaten worden vastgelegd in een logboek. Het logboek is de basis voor een goed evaluatieverslag of melding. De goedkeuring op het evaluatieverslag is dan bij het bevoegd gezag een formaliteit.

Met ons BRL SIKB 6000-certificaat kunnen klanten en partners erop vertrouwen dat zij voldoen aan de strenge normeringen op het gebied van landbodemsaneringen.