Partijkeuring grond

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

AP04-keuring

Partijkeuring grond

Een partijkeuring, ook wel AP04-keuring genoemd, geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit en toepassingsmogelijkheden van een partij grond of baggerspecie. Na keuring is duidelijk wat de afzetmogelijkheden van deze grond zijn. 

Via een partijkeuring grond leggen we de kwaliteit van een partij en de bijbehorende kwaliteitsklasse, helder vast. Waders Milieu is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aangewezen als monsternemer in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Jaarlijks voeren we tientallen partijkeuringen (AP04) uit.

Meer weten? Vraag gelijk offerte aan

Wel of geen partijkeuring grond

De omvang van de partij grond en het gemeentebeleid zijn vaak bepalend voor de vereiste documentatie. Soms zijn de resultaten van een verkennend bodemonderzoek voldoende en een andere keer levert een bodemkwaliteitskaart al veel informatie. Wil je als opdrachtgever echter zekerheid over de werkelijke kwaliteit van de partij? Dan is een partijkeuring de beste oplossing, zo voorkom je discussies achteraf.

Partijkeuring grond op locatie of na afgraving

Een partij kan als vaste bodem (in-situ) gekeurd worden of in ontgraven toestand (depot, ex-situ). Het in-situ keuren heeft de volgende voordelen:

de kwaliteitsklasse van de grond is tijdig bekend
de grond kan na ontgraving direct naar de juiste locatie toe

Wij beschikken over materieel waarmee we door verhardingen en tot 15 m-mv kunnen keuren.

Kenmerken van een partijkeuring van grond:

 de uitvoering en interpretatie zijn gebaseerd op het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit en het protocol 1001
 vooraf voeren we een beknopt vooronderzoek uit om na te gaan of een indeling in deelpartijen noodzakelijk of wenselijk is
 per maximaal 10.000 ton worden 100 grepen genomen en 2 mengmonsters samengesteld (bij onderzoek naar asbest geldt een maximum van 2.000 ton)
 de 2 mengmonsters worden in een laboratorium (AP04) onderzocht
 via analyseresultaten bepalen we de kwaliteitsklasse van de partij 

Indeling in kwaliteitsklassen

De volgende kwaliteitsklassen zijn mogelijk:

01

Klasse ‘Landbouw/Natuur’ (AW2000-grond), zogeheten ‘schone grond’ waaraan geen beperkingen zijn verbonden.

02

Klasse ‘Wonen’ of klasse ‘Industrie’: de partij is licht tot matig verontreinigd en er zijn beperkingen aan de toepassing.

03

‘Matig verontreinigd’ of ‘Sterk verontreinigd’: de partij is zodanig verontreinigd, dat deze alleen afgevoerd mag worden naar een erkende verwerker

Meer weten over partijkeuring AP04?

Partijkeuring grond nodig? Dan is Waders Milieu een logische keuze. We zijn flexibel, leveren graag maatwerk en overleggen altijd met opdrachtgever over de aanpak van de bemonstering. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf! 

We helpen je graag

Antoine van Groeningen
Patrick Blom

Telefoon: 0182 – 244 500
offerte@wadersmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.