Waterbodemonderzoek

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

NEN 5720

Waterbodemonderzoek

Voorgenomen baggerwerkzaamheden zijn vaak de belangrijkste aanleiding om waterbodemonderzoek te doen. De kwaliteit en kwantiteit van de te baggeren waterbodem horen dan bekend te zijn. Ook bij eigendomsoverdrachten is inzicht in de kwaliteit van de waterbodem vaak gewenst.
Opzet waterbodemonderzoek

Verkennend waterbodemonderzoek bestaat altijd uit twee delen, namelijk:
vooronderzoek: het verzamelen van informatie over het historische en huidige gebruik (NEN 5717)
waterbodemonderzoek: het verrichten van veld- en laboratoriumonderzoek (NEN 5720)

Meestal bestaat het veldwerk bij waterbodemonderzoek uit het nemen van monsters met een zuigerboor vanaf de kant of uit een boot. Tijdens de monstername beoordeelt de monsternemer zintuiglijk de dikte en opbouw van de sliblaag en de onderliggende bodem. In het laboratorium worden de monsters verder onderzocht. 

Het benodigde aantal monsters staat vermeld in de NEN 5720. Deze zijn sterk afhankelijk van de soort watergang en de oppervlakte.

Slibdikte bepalen via peilingen

Daarnaast wordt de slibdikte bepaald in dwarsraaien op de watergang. Afhankelijk van de breedte van de watergang doen we om de 0,5 tot 2 meter een peiling. De peilingen verwerken we in dwarsprofielen. Vervolgens kan de hoeveelheid slib in de watergang worden berekend.

Als deze peiling ook na het baggeren wordt uitgevoerd, is inzichtelijk hoeveel bagger verwijderd is. 

Toetsing analyseresultaten waterbodemonderzoek

Na het laboratoriumonderzoek worden de analyseresultaten van het waterbodemonderzoek getoetst. Per monster wordt een klasse bepaald:

vrij toepasbaar
klasse A
klasse B
niet toepasbaar

Tevens stellen we vast of het slib wel of niet verspreidbaar is. In een beperkt aantal gevallen is vervolgonderzoek wenselijk of noodzakelijk. De uitkomsten van het waterbodemonderzoek komen in een overzichtelijke rapportage met conclusies, aanbevelingen en een duidelijke tekening.

Uitvoering van een verkennend waterbodemonderzoek neemt twee tot drie weken in beslag. In goed overleg – bijvoorbeeld bij spoed – kunnen we de tijdsduur eventueel bekorten.

Ruime ervaring waterbodemonderzoek
Waders Milieu BV heeft ruime ervaring in waterbodemonderzoek en levert graag maatwerk. Wensen en doelstellingen van de opdrachtgever zijn daarom vaak leidend.
 

NEN-normen voor waterbodemonderzoek

De kwaliteit van de verschillende typen waterbodemonderzoek borgen we door te werken volgens NEN-normen en protocollen. Vanzelfsprekend voeren alleen gecertificeerde mensen het veldwerk uit. Een RvA geaccrediteerd laboratorium is verantwoordelijk voor de analyses. Alle stappen van het waterbodemonderzoek staan in ons kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO 9000.

Meer informatie over waterbodemonderzoek?

Bel of mail ons vrijblijvend of vul het offerteformulier in.

Wij helpen je graag

Antoine van Groeningen
Willem Anker
Telefoon: 0182 – 244 500
offerte@wadersmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.