Certificeringen

KIWA ISO 9001

Kwaliteitsmanagementsysteem.
Download hier het certificaat.

KIWA VCA**

Veiligheid, gezondheid, milieu Checklist Aannemers. Download hier het certificaat.

BRL SIKB 1000

Monsterneming voor partijkeuringen bouwstoffenbesluit.
1001: Grond.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 2000

Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek
2001: Plaatsen handboringen en peilbuizen inclusief boorbeschrijvingen, monsterneming en waterpassing.
2002: Nemen van grondwatermonsters.
2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.
2018: Locatie-inspectie en monsterneming asbest in grond.
Download hier het certificaat.

BRL SIKB 6000

Milieukundige begeleiding van bodemsanering.
6001: Begeleiding van conventionele saneringen.
6005: Begeleiding van graven in en saneren van de bodem.
Download hier het certificaat.