Milieukundige begeleiding

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Kostenraming bodemsanering

Milieukundige begeleiding bij bodemsanering betekent: controle en registratie bij de uitvoering van de sanering. Een gedegen voorbereiding is daarbij heel belangrijk. Wat moet gedaan worden en wat is verstandig met het oog op de toekomst? Schakel Waders Milieu in als adviseur namens jouw organisatie. We zorgen voor heldere antwoorden op vragen als:

•  welke saneringsmogelijkheden zijn er en wat kosten ze?
•  hoe schoon moet de bodem na afloop van de sanering zijn?
•  is (enige vorm) van restverontreiniging acceptabel?
•  hoe lang mag de sanering duren?
•  wanneer wil of moet ik starten met saneren?
•  voldoe ik aan de saneringseisen van de overheid?
•  zijn er subsidiemogelijkheden?

Deskundige beoordeling vóór sanering

Laat het moment van onderzoek en sanering niet bepalen door regelgeving en overheid. Voer deze liever op de meest ‘natuurlijke momenten’ uit. Bijvoorbeeld bij nieuwbouw of verkoop. Bodemsanering is duur, ga goed na of een bodemsanering beantwoordt aan jullie vragen. Afhankelijk van de situatie adviseren we bijvoorbeeld om te graven conventionele sanering of om de natuurlijke afbraak te stimuleren in-situ sanering.

Soms kan het ook verstandig zijn om níét te saneren en over de verontreiniging heen te bouwen. Of om de verontreiniging mee te verkopen bij een onroerende zaak transactie. Eventuele risico’s bij dergelijke transacties brengen wij dan in kaart. Ook over financiële mogelijkheden als subsidies, bankgaranties en afkoop adviseren we je graag. Waders Milieu geeft graag van tevoren een deskundige beoordeling, daarmee voorkom je teleurstellingen.

Kostenraming sanering

Wij kunnen verschillende saneringsvarianten voor je doorrekenen. Dat helpt enorm bij het maken van keuzes. Wel of niet kopen? Welk peil houden we aan? Welke planontwikkeling is haalbaar?

Saneringsplan: passend advies

Voor uitvoering van een sanering zijn we verplicht om een saneringsplan op te stellen. Doel van dit plan: het beschrijven van een uitvoeringsmethode om de – middels onderzoek aangetoonde verontreinigingen – op een milieuhygiënische en technisch verantwoorde wijze te verwijderen. Dit plan is altijd maatwerk en afgestemd op de wensen van opdrachtgever en de saneringslocatie. De adviseurs van Waders Milieu zijn niet alleen theoretisch, maar juist ook heel praktisch onderlegd. Daardoor geven we een passend en juist saneringsadvies.

Begeleiding door onafhankelijke milieukundige

Een onafhankelijke milieukundige stuurt, verifieert en registreert de uitvoering van de bodemsanering.  Wij zorgen voor een goede samenwerking tussen de diverse partijen, zodat het saneringsproces vlot en efficiënt wordt afgewikkeld. De werkwijze is uiteraard opgenomen in het kwaliteitssysteem volgens NEN-ISO 9001 (2000). We borgen de kwaliteit van de milieukundige begeleiding  door te werken conform de BRL SIKB 6000 en de analyses te laten uitvoeren door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Na afloop stellen we een verslag op, dat we ter goedkeuring aan de overheid verzenden.

Vrijblijvende offerte opvragen?

Wil je meer weten over de kosten van bodemsanering? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan. We kunnen je ook helpen met de begeleiding van de asbestsanering, een kostenraming of het opstellen van een asbestbeheersplan. Natuurlijk ben je ook van harte welkom op ons kantoor.

We helpen je graag

Johan van Beek
Patrick Blom
Telefoon: 0182-244 500
offerte@wadersmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.