Historisch vooronderzoek

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

NEN 5725

Historisch vooronderzoek

Via historisch vooronderzoek maken we een inschatting van de mogelijke bodemverontreiniging op een bepaalde locatie. Dit doen we op basis van bestaande, dus historische, data. Historisch vooronderzoek bestaat voornamelijk uit deskresearch.

Historisch onderzoek wordt soms in opdracht van ‘bevoegd gezag’- zoals de gemeente – uitgevoerd. Denk hierbij aan een bestemmingsplan wijziging of wanneer er op een locatie milieurisico’s worden verwacht. Daarnaast kan historisch onderzoek plaatsvinden tussen reguliere marktpartijen onderling. Zoals bijvoorbeeld bij de aan- of verkoop van grond en andere onroerende zaken. 

Eerst vooronderzoek, dan bodemonderzoek

Over het algemeen gaat het vooronderzoek, de naam zegt het al, altijd vooraf aan een verkennend bodemonderzoek. Verkennend bodemonderzoek is het daadwerkelijke veld- en laboratoriumonderzoek.

De onderdelen van NEN 5725 vooronderzoek

Een vooronderzoek is altijd conform NEN 5725 en omvat veelal de volgende onderdelen:

 

• het verzamelen van informatie via: het internet, de eigenaar, de gemeente of de omgevingsdienst

 

• veelgebruikte bronnen: bodeminformatiesystemen, voorgaande bodemonderzoeken, ‘topotijdreizen’, luchtfoto’s en verleende milieuvergunningen

 

• een bezoek aan de locatie

 

• een (tussen-)rapport met daarin conclusies of de locatie al dan niet verdacht wordt van bodemverontreiniging

Meer weten?

Vraag ons gerust of een vooronderzoek afdoende is bij de koop van onroerend goed. Of bel ons voor meer informatie over historisch onderzoek of een vrijblijvende offerte

Wij helpen je graag

Johan van Beek
Patrick Blom
Willem Anker
Telefoon: 0182 – 244 500

offerte@wadersmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de meest gestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.