Monitoring grondwaterkwaliteit

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

NEN 5725

Monitoring grondwater

Periodiek onderzoek van grondwater, kortweg monitoring, is erg belangrijk. Daarom gebeurt het ook vaak jaarlijks. Grondwater monitoring kent grofweg twee aanleidingen:
  1. het vroegtijdig signaleren van het ontstaan van bodemverontreiniging (bijvoorbeeld bij een tankstation of een olie-benzine-afscheider)
  2. het bepalen van de mate van verspreiding van een bestaande verontreiniging (bijvoorbeeld een grondwaterverontreiniging met chloorkoolwaterstoffen)
Jaarlijkse bemonstering grondwater

Meestal wordt gekozen voor een jaarlijkse bemonstering van het grondwater als vorm van monitoring. De overheid kan monitoring verplicht stellen, maar bedrijven of particulieren kunnen ook zelf besluiten tot monitoring.

Monitoring grondwater bij biologische afbraak

Ook onderzoek bij een bestaande verontreiniging naar natuurlijke afbraak valt onder de noemer monitoring. Daartoe behoort ook bemonstering van bodemlucht. Waders Milieu beschikt over een scala aan meetmethoden en technieken om de mate van biologische afbraak vast te stellen. Via de monitoringsresultaten kunnen we ook bepalen of biologische afbraak gestimuleerd kan worden bij een in-situ sanering.

Onderzoeksopzet grondwater monitoring

In het algemeen zijn bij grondwatermonitoring de volgende onderdelen te onderscheiden:

  1. het bemonsteren van één of meerde bestaande peilbuizen (de peilbuizen zijn vaak ter plaatse van zogenaamde verdachte locaties aangebracht of rondom een bestaande verontreiniging)
  2. laboratoriumonderzoek
  3. toetsing van de analyseresultaten
  4. opstellen rapportage met heldere conclusies en aanbevelingen
Voorkom bodembedreigende activiteiten met deze tips

Voorkom problemen door te checken of op een bepaalde locatie zogenaamde ‘potentieel bodembedreigende activiteiten’ aanwezig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een olie-benzine-afscheider. Daar treffen we regelmatig bodemverontreiniging aan. Met de plaatsing van een peilbuis kan het grondwater periodiek worden bemonsterd en wordt verontreiniging tijdig ontdekt. 

Grondwater monitoring goed regelen? Vraag Waders Milieu

Meer informatie over grondwater monitoring inwinnen? Bel of mail ons vrijblijvend. Of vul het offerteformulier in.

We helpen je graag

Johan van Beek
Patrick Blom
Willem van Beek

Telefoon: 0182 – 244 500
offerte@wadersmilieu.nl

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de meest gestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.