Ons team

Ontmoet het team

Aangenaam! Dit zijn de gezichten van Waders Milieu BV. Met zo’n 10 personen zijn we klein genoeg om persoonlijk te zijn en groot genoeg om specialistische kennis in huis te hebben.

Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Bekijk welke medewerker zich bezig houdt met bodemonderzoek, bodemsanering, keuringen asfalt en grond, waterbodemonderzoek en natuurlijk onze andere toppers van het bedrijfsbureau en de buitendienst.

Bel of mail de betreffende medewerker. We helpen je graag verder!

Brenda Bloemendal
Bedrijfsbureau
Directeur
Marinus de Jong
Technisch milieukundige
Technisch milieukundige
Martin Boer
Technisch milieukundige
Patrick Blom
Projectleider
Junior Projectleider
Technisch Milieukundige