Project in beeld

Baggerspecie langs provinciale wegen in Zuid-Holland

In december 2023 kregen we de opdracht om de baggerspecie in de sloten langs de provinciale wegen in Zuid-Holland te onderzoeken. Onze veldwerkers zijn echte doorzetters, die zich niet laten tegenhouden door weer en wind. Soms moeten ze door water met een laagje ijs ploeteren! Naast het peilen van de bagger, stuiten onze veldwerkers op andere uitdagende omstandigheden zoals takken, bomen en duikers.

Waterbodemonderzoek

Laten we ook de veiligheid niet vergeten. Langs de drukke wegen is het belangrijk om rekening te houden met de verkeerssituatie. Gelukkig zorgt opdrachtgever voor de nodige veiligheidsmaatregelen, zoals een wegafzetting of een knipperlichtinstallatie. Kortom, een uitdagende klus, maar onze veldwerkers klaren het met veel plezier. Petje af voor hun toewijding!

Waterbodemonderzoek

Project in beeld

Afvalwaterbemonstering

Sinds kort voert Waders Milieu BV ook tijd- en volumeproportionele (afval)waterbemonstering uit. Een van onze projecten betreft het bepalen van de verontreinigingsheffing (het aantal te betalen verontreinigingseenheden = v.e.) van het drainagewater in het Hoge Bergse Bos wat wordt afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

Het Hoge Bergse Bos is ontstaan uit een voormalige stortplaats van sloop- en bouwafval (voornamelijk Rotterdams oorlogspuin). Het regen- en grondwater wat door dit afval heen spoelt is verontreinigd door het puin. Dit water wordt verzameld en via een ondergrondse verzamelbak (zie foto) richting de AWZI gepompt. Met onze apparatuur verzamelen we in 24 uur 10 à 15 liter afvalwater. Iedere keer wanneer de verzamelbak een nieuwe hoeveelheid afvalwater richting de zuivering pompt, krijgt de installatie een puls en bemonstert het een klein deel van het afvalwater. Zodoende krijg je een representatief verzamelmonster dat geanalyseerd wordt op de gewenste parameters, om hiermee de verontreinigingsheffing te bepalen.

Project in beeld

Grond keuren in stedelijk gebied: Stationsplein Leiden

Het Jumbo filiaal aan het Stationsplein in Leiden en het Stationsplein wordt heringericht. De bestrating is van tevoren weggehaald. De opdrachtgever heeft de toegang verzorgd waardoor de bemonstering met een mechanische boorstelling snel is uitgevoerd.

Op de locatie wordt nieuwbouw met een parkeerkelder tot 7 meter minus maaiveld gerealiseerd. Doordat het pand met kelder nog op de locatie aanwezig is, wordt de bemonstering deels binnen vanuit de kelder en deels buiten uitgevoerd. De totale omvang van de gekeurde grond is circa 19.000 m3 en bestaat uit verschillende bodemsoorten. Op basis van de bekend bodemopbouw en deels bekende bodemkwaliteit is de partij als meerdere deelpartijen, conform de BRL SIKB 1000 gekeurd. Conform de verwachting is de bovenlaag geclassificeerd als Industrie grond en de ondergrond als Altijd Toepasbare grond. Door de indeling in deelpartijen is zelfs meer grond dan verwacht geclassificeerd als Altijd Toepasbare grond.

Voordeel voor de opdrachtgever: grond wordt direct geladen in vrachtwagens en afgevoerd naar de juiste bestemming.