Privacyverklaring

Doeltreffend en doordacht milieu-onderzoek

Privacy policy

Waders Milieu BV, gevestigd aan Kouwe Hoek 18, 2741 PX Waddinxveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Waders Milieu BV
Kouwe Hoek 18
2741 PX Waddinxveen
0182-244500

Persoonsgegevens die wij verwerken
Waders Milieu BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wadersmilieu.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Waders Milieu BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Waders Milieu BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waders Milieu BV) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Waders Milieu BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Waders Milieu BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Waders Milieu BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Waders Milieu BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wadersmilieu.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PJ Milieu BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Waders Milieu BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze bedrijf via info@wadersmilieu.nl.

Website
Hoewel wij bij de samenstelling van de inhoud van de door Waders Milieu BV gepubliceerde internetsite www.wadersmilieu.nl op alle pagina’s de grootst mogelijke zorgvuldigheid hebben betracht en wij ernaar streven actuele informatie te bieden, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Waders Milieu BV is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens van de website www.wadersmilieu.nl. Waders Milieu BV wijst hierbij alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Waders Milieu BV geeft geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de site en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van toegang tot en met gebruik van deze site. Ook wordt geen garantie gegeven voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Links naar externe websites en/ of verwijzingen die geen deel uit maken van Waders Milieu BV worden uitsluitend voor het gebruiksgemak van de gebruikers vermeld. Waders Milieu BV is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Waders Milieu BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of andere bronnen of de beschikbaarheid daarvan. Waders Milieu BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke sites of andere bronnen.

Door gebruikmaking van www.wadersmilieu.nl verklaart u zich akkoord met alle bepalingen en voorwaarden die hierbij van toepassing zijn gesteld.

Het technisch functioneren van aansluitingen en/of verbindingen valt buiten onze verantwoordelijkheid, hoe dan ook, de beheerders van www.wadersmilieu.nl aanvaarden daarvoor op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid. Ter voorkoming van besmetting door eventuele virussen op de site of een server wordt aangeraden te zorgen voor afdoende protectie, via te installeren software of anderszins: voor eigen rekening en verantwoording.

Ervaringen van anderen

“Wij hebben de samenwerking als positief ervaren!”

Mark Reumerman

Veelgestelde vragen

Meer weten over specifieke onderdelen? Bekijk hier de veelgestelde vragen.

Certificeringen

Lees voor welke werkzaamheden we gecertificeerd zijn.

Werken bij

Een familiebedrijf met toekomst en een goede sfeer. Ga naar onze vacatures.