Waterbodemonderzoek

Waterbodemonderzoek

Onder de noemer geohydrologisch advies levert PJ Milieu BV een breed spectrum aan diensten, zoals; bemalingsadvies, infiltratieonderzoek en monitoring grondwaterstand.