Email Disclaimer

Email disclaimer

Indien de e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, willen wij u vragen direct contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0182-244500 of per e-mail op info@wadersmilieu.nl. Tevens verzoeken wij u in dat geval de e-mail te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden, dit omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.